آسمان شب

       شب هنگام ، همین که خورشید چشم از زمین  فرو بست و سیاهی دامن خود را بر سیمای زمین کشید ،  هاله ای از تاریکی سرا سر زمین را می پوشاند  . باغ زیبای آسمان با تک ستاره های درخشان چشمان ما را به مهمانی شبانه ی خود دعوت می کنند .

/ 0 نظر / 2 بازدید