# روشنی

ماه

ماه روشنی اش را در سراسر آسمان می پراکند و لکه ای سیاهش را برای خود نگه می دارد                                                                                      تاگور ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 29 بازدید