ماه

ماه روشنی اش را در سراسر آسمان می پراکند و لکه ای سیاهش را برای خود نگه می دارد

                                                                                     تاگور شاعر هندوستانی

/ 0 نظر / 37 بازدید