زمستان هم ارز راه رسید

زمستانی را برایتان آرزو دارم ،

که  بارانش برای شستن دل تنگی هاتان ،

برفش برای زدودن غم هایتان  باشد ،

و سرمایش باعث گرمیتان گردد .....

آرامش خاطرتان همیشگی باد

/ 1 نظر / 18 بازدید
مونا

مسخره نبود ؟؟